شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سرمایه گذاری در توسعه صنعت حمل ونقل ریلی یک فرصت برد – برد است

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

سرمایه گذاری در توسعه صنعت حمل ونقل ریلی یک فرصت برد – برد است


مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در توسعه صنعت حمل ونقل ریلی یک فرصت برد – برد است.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، محسن دلاویز در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی افزود: هرچه در صنعت حمل ونقل ریلی کشور سرمایه گذاری شود ما از آن استقبال می کنیم.
وی تاکید کرد: هر سال به طور متوسط معادل ۳۹ میلیون بشکه نفت انرژی در مصارف خانگی استفاده می شود و هرچه مصرف کشور در این زمینه کاهش یابد به نفع ما است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل کشور سالیانه به طور متوسط معادل ۳۲۰ میلیون بشکه نفت انرژی به مصرف می رسد که به هر میزانی کمتر شود به نفع اقتصاد ملی است.
وی بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در حوزه ریلی کشور تاکید کرد و گفت: صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی از مهم ترین مزیت های سرمایه گذاری در این بخش است .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز