شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سعید محمدزاده مدیرعامل راه آهن طی حکمی عضو شورای راهبری پروژه تهیه معیارها و فرآیندها و انجام استاندارد سازی عملیات راه آهن را منصوب کرد

سعید محمدزاده مدیرعامل راه آهن، مصطفی ستاک مدیر پروژه طرح تحول سازمانی را به عنوان عضو شورای راهبری پروژه تهیه معیارها و فرآیندها و انجام استاندارد سازی عملیات راه آهن منصوب کرد.
سعید محمدزاده در این حکم آورده آست: در راستای اجرای هر چه مطوبتر پروژه «تهیه معیارها و فرآیندها و انجام استاندارد سازی عملیات راه آهن»که با همکاری تیم مشاور از دانشگاه صنعتی شریف در جریان است، جنابعالی به عنوان عضو شورای راهبری این پروژه منصوب می شوید.
اهم وظایف این شورا، سیاستگذاری کلان و هدایت و رهبری پروژه، نهایی سازی ساختار و فرآیندها یپیشنهادی پس از نهایی شدن در سطح بالاترین مقام زیر پروژه، تصویب نتایج نهایی زیر پروژه ها با حضور بالاترین مقام زیر پروژه و رفع اختلاف نظرها در سطوح کلان پروژه است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز