شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سفیر آلمان مسافر تاریخ راه آهن ایران شد | تصاویر تور سفارت آلمان از راه آهن

سفیر آلمان مسافر تاریخ راه آهن ایران شد | تصاویر تور سفارت آلمان از راه آهن
سفیر آلمان در ایران و برخی از اعضای سفارتخانه تحت مدیریتش در تور تاریخ راه آهن سراسری ایران شرکت کردند.

چمدان: میکائیل کلور برشتولد سفیر آلمان در ایران به همراه اعضای این سفارت در تور تاریخ راه آهن ایران شرکت کردند. راه آهن سراسری ایران یکی از خطوط راه آهن در جهان است که کشورهای مختلفی در ساخت آن شرکت داشته و میراثی مشترک برای جهانیان است.

طی سال‌های گذشته به همت بخش خصوصی تورهای گردشگری در راه آهن ایران به راه افتاده و می‌توان روی ریل‌های راه آهن بخشی از تاریخ ساخت این خط آهن معروف را تماشا کرد. پرونده ثبت جهانی خط سراسری راه آهن ایران یکی از پرونده‌های در حال پیگیری توسط سازمان میراث فرهنگی است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز