شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سهم ۱۴۰ میلیون یورویی ریل از صندوق توسعه ملی

به گزارش حبرنگار ریل نیوز، طبق بررسی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده را بر اساس بند «ه» تبصره چهار آن به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیاد و ۴۲۵ میلیون یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و با رعایت شرایط ذکر شده در همین بند مصرف کند.

در جدول مورد نظر ۱۵ مورد برای مصرف این میزان تسهیلات ارزی تعیین شده است که سهم حمل و نقل ریلی برون شهری (ترانزیت) تا سقف ۱۴۰ میلیون یورو تعیین شده است.

این میزان سهم در نظر گرفته شده معادل ۴.۰۸ درصد کل مبلغ مجاز برای دولت است.

همچنین در بند «ج» همین تبصره به دولت اجازه داده شده که پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز