شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سه دستگاه لکوموتیو مانوری راه‌آهن کرمان بازسازی شد

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از ایرنا ، مجید ارجونی افزود: پس از سفر مدیر عامل راه آهن و هیئت همراه به استان کرمان و بازدید از اداره کل راه آهن کرمان با مذاکرات صورت گرفته مقرر شد لکوموتیوهای مانوری این اداره کل توسط کارخانه پلورسبز زرند بازسازی و رنگ آمیزی شده و در اختیار ناوگان منطقه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: لکوموتیوهای مانوری این اداره کل به کارخانه پلور سبز زرند محول و تاکنون تعداد سه دستگاه لکوموتیو توسط این شرکت رنگ آمیزی و به ناوگان تحویل شده است.

ارجونی با بیان اینکه تمام لکوموتیوهای اداره کل راه آهن کرمان بازسازی می شوند خاطرنشان کرد: در این اداره کل چهار دستگاه لکوموتیو برای بازسازی داشتیم که اکنون سه دستگاه بازسازی شده و یک دستگاه دیگر نیز هفته آینده جهت بازسازی تحویل شرکت داده می شود.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده بازسازی این لکوموتیوها به گونه ای صورت گرفت تا هیچگونه خللی در بحث تخلیه و بارگیری بار و مانور سالن های مسافری ایجاد نشود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز