شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سودآوری ۷۵۰ میلیون دلاری توسعه حمل‌ونقل ریلی

مدیرعامل راه آهن خبر داد:

سودآوری ۷۵۰ میلیون دلاری توسعه حمل‌ونقل ریلی

مدیرعامل راه آهن گفت: حمل و نقل ریلی از جاده به ریل یک مزیت و پتانسیل بوده که حدود ۷۵۰ میلیون دلار صرفه جویی بالفعل برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

به گزارش بورس نیوز، سعید محمودزاده معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن در همایش فرصت های سرمایه‌گذاری و تامین مالی در حوزه های حمل و نقل ریلی گفت: در هر قانون کشور، اولویت با حمل و نقل ریلی بنا شده‌ اما آیا قوانین توانسته این اولویت را به نتیجه برساند.

وی افزود:  با توجه به سیاست کلی نظام و اولویت توسعه حمل و نقل ریلی باید سهم این حوزه به ۳۰ درصد برسد.

وی ادامه داد:سوء تدبیر نباید وجود داشته باشد چراکه حمل و نقل ریلی از جاده به ریل یک مزیت و پتانسیل بوده که حدود ۷۵۰ میلیون دلار صرفه جویی بالفعل برایاقتصاد کشور رقم خواهد زد.

محمودزاده افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مشخص کرده که باید سرمایه گذاری که منجر به صرفه جویی شده منابع آن باید به سرمایه گذار باز گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز