شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سیستم روسازی Beam Track (تیر خط) در اداره کل راه آهن شرق اجرا شد

به گزارش سایت اختصاصی ریل نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن شرق، سیستم روسازی تیر خط، به منظور جلوگیری از هجوم ماسه های روان بر روی خط به ویژه در مناطق ماسه گیر که سبب انسداد مسیر حرکت قطارها و خوردگی و استهلاک ادوات و مصالح روسازی می شود، در ایستگاه تل حمید راه آهن شرق که با معضل همیشگی شن های روان روبرو است مورد آزمایش قرار می گیرد.

در طراحی این سیستم ابتکاری که حاصل کار گروهی اداره کل خط وسازه های فنی راه آهن ج.ا.ا. و اداره کل راه آهن شرق می باشد، ضمن تقویت مقاومت جانبی و باربری قائم روسازه خط و پیشگیری از مخاطرات ناشی از ناترازی و تغییرات راستای خط که در مناطق گرمسیر محتمل می باشد، امکان عبور شن های روان از زیر ریل و بدون خطر انسداد مسیر تردد وسائط نقلیه ریلی ایجاد شده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز