شما اینجا هستید
اخبار عمومی » شبکه داخلی و بین المللی ریلی کشور توسعه می یابد

به گزارش ریل‌نیوز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در مراسم تودیع عباس آخوندی و معارفه محمد اسلامی به عنوان وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت این وزارتخانه در عرصه اقتصاد و توسعه کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی مسئولیت بسیار سنگینی دارد. در ایام عادی که همه فکرها متمرکز بر توسعه و بسترسازی برای پیشرفت کشور است، این وزارتخانه یکی از نهادهایی است که مسئولیت آن بسیار سنگین است.

وی ادامه داد: دو بخش مهم اقتصادی در اختیار این وزارتخانه است. بخش حمل‌ونقل و مسکن و شهرسازی، از جمله نیازهای ضروری مردم هستند که هیچگاه کمرنگ نمی‌شوند و باید بتوان در همه شرایط به این نیازها پاسخ گفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز