شما اینجا هستید
اخبار عمومی » شبکه ریلی ظرفیت حمل ۲۰ درصد کل بار کشور را دارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ «سعید محمدزاده» امروز (یکشنبه) در چهارمین جشنواره جایزه تعالی سازمانی راه‌آهن افزود: امسال براساس آمارهای موجود حدود ۴۷ میلیون تن بار جذب حوزه ریلی شد، در حالی که امکان جذب بار در این حوزه نزدیک به ۹۰ میلیون تن بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفه راه آهن افزایش جابجایی بار و مسافر است، بنابراین باید بررسی شود شاخص بهره وری هر فرآیندی در عملکرد کلی ما چه نقشی دارد.

محمدزاده افزود: با توجه به اهداف تدوین شده در برنامه ششم توسعه باید حجم جابجایی بار در بخش ریلی به ۱۹۵ میلیون تن برسد؛ یعنی این رقم باید سالیانه ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته باشد.

به گفته وی، در سال آتی زمانی که از ۱.۵ برابر این رقم عبور کنیم، حق دسترسی را برای شرکت هایی که عبور بار آنها از ۱.۵ برابر این رقم بیشتر شده باشد تا ۵۰ درصد کاهش می دهیم.

مدیرعامل راه آهن یادآوری کرد اکنون در شبکه ریلی کشور ۳۵ میلیارد دلار طرح توسعه در حال اجراست، همچنین براساس اهداف تدوین شده بار معدنی قرار است به ۲۱۰ میلیون تن برسد و با فرض سهم یک سومی ریل در مقایسه با جاده برای حمل بار، سهم ریلی ۷۰ میلیون تن و سهم جاده ۱۴۰میلیون تن از کل بار حوزه معدنی می شود.

وی افزود: در پنج سال آتی، ۱۰۰ میلیون تن به حجم بار کنونی در جاده ها اضافه می شود که مخاطرات این بخش را افزایش می دهد.

مدیرعامل راه آهن اضافه کرد: با بهره گیری از شبکه ریلی به ازای هر یک میلیون تن کیلومتر بار ۷۹.۸ ریال و با احتساب هر دلار ۴۰ هزار ریال، ۱.۳ سنت صرفه جویی سوخت خواهیم داشت و این رقم نشان می دهد برای حرکت به سمت تعالی باید این موارد در نظر باشد.

به گزارش ایرنا، در چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید شبکه ریلی کشور ۳۰ درصد بار و ۲۰ درصد مسافر کشور را جابجا کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز