شما اینجا هستید
اخبار عمومی » شرکت سینا ریل پارس قرارداد خرید صد دستگاه واگن لبه بلند از تولیدکنندگان داخلی را امضا کرد

شرکت سیناریل پارس با متوقف نمودن فرآیند تدارک و خرید واگن از تولید کنندگان خارجی قرارداد خرید یکصد دستگاه واگن لبه بلند از تولیدکنندگان داخلی را امضاء و مبادله نمود.

در سال ۹۷ و با شعار حمایت از کالای ایرانی، این شرکت با متوقف نمودن فرآیند تدارک و خرید واگن از تولید کنندگان خارجی و تلاش همه جانبه برای خرید واگن از تولیدکنندگان داخلی، قرارداد خرید یکصد دستگاه واگن در روز دوم برگزاری نمایشگاه امضاء و مبادله نمود.

به موجب این قرارداد که حجم آن حدود ۳۴۰ میلیارد ریال است، شرکت واگن پارس با اتکا به توان داخلی، واگن را تولید می کند و شرکت آروین نیز، تولید ادوات بوژی و تأمین مالی پروژه را انجام می دهد. این تعداد واگن در فاصله زمانی ۸ ماه ساخته و تحویل داده می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز