شما اینجا هستید
اخبار عمومی » صحبت و آموزش چهره به چهره با ساکنین همجوار ریل

در دومین روز ازهفته دولت صورت گرفت؛
صحبت و آموزش چهره به چهره با ساکنین همجوار ریل

همیاران ایمنی اداره کل راه آهن قم در دومین روز از هفته دولت با حضور در محلهای تردد همجواران ریلی ، با مردم صحبت کردند و خطرات عبور از ریل، سلفی گرفتن روی ریل، خط ترمز قطارها و قانون ده ایمنی راه و راه آهن را برای همشهریان و همجواران ریلی تشریح کردند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز