شما اینجا هستید
اخبار عمومی » طلب ۱۶۹۱ میلیاردی راه آهن از ۳۳ شرکت ریلی/ واگذاری زمین ۷۶ هزار مترمربعی به سایپا لجستیک و بدحسابی سایپا

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از فارس، بر اساس صورت سود و زیان در صورت‌های مالی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ زیان ناخالص شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۰۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، زیان  عملیاتی ۷۰۲ میلیارد و ۵۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و زیان خالص شرکت راه‌آهن ۷۵ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ثبت شده است.

با احتساب زیان انباشته ۵۶۷۱ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومانی در ابتدای سال ۹۷ و با احتساب تعدیلات سنواتی و غیره، زیان انباشته راه‌آهن در پایان سال ۵۹۲۱ میلیارد و ۱۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

* مانده وجه نقد راه آهن در پایان سال ۹۷ رقم ۱۹۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

طبق صورت جریان وجوه نقد در صورت های مالی شرکت راه آهن در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ خالص افزایش در وجه نقد ۳۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، مانده وجه نقد در آغاز سال در بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ۱۵۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و تأثیر تغییرات نرخ ارز ۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است که مانده وجه نقد در پایان سال رقم ۱۹۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

* موجودی نقد شرکت راه‌آهن در سال ۹۷ عدد ۱۹۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان

موجودی نقد شرکت راه‌آهن در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ عدد ۱۹۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که این رقم در سال ۹۶ عدد ۱۵۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.

موجودی نزد بانک‌ها در تاریخ ترازنامه شامل وجوه ارزی به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شامل ۲۲۹ هزار و ۱۸۲ دلار، ۱۸۵ هزار و ۴۱۵ یورو و هزار درهم است که در سال قبل این مبلغ یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

* دریافتنی‌های کوتاه مدت راه آهن ۲۱۰۷ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان

دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری در قالب دریافتنی‌های کوتاه مدت و بلند مدت در یادداشت‌های توضیحی مالی بررسی شده است.

دریافتنی‌های کوتاه مدت تجاری شرکت راه‌آهن در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ جمعاً ۱۸۶۸ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان است که ۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از این رقم مشکوک الوصول است.

دریافتنی‌های کوتاه مدت غیرتجاری شرکت راه‌آهن در سال مورد مطالعه ۲۳۹ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

کل دریافتنی‌های کوتاه مدت تجاری و غیرتجاری شرکت راه‌آهن در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ جمعاً ۲۱۰۷ میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

* طلب ۱۴۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومانی راه آهن از شرکت راه‌آهن حمل و نقل و شرکت ترکیب حمل و نقل

همچنین در بخش دریافتنی‌های کوتاه مدت تجاری طلب از شرکت راه‌آهن حمل و نقل و شرکت ترکیب حمل و نقل ۱۴۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

مبلغ یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مانده طلب از صندوق پس انداز کارکنان راه‌آهن شامل مبلغ ۷۵۲ میلیون تومان بهای فروش ساختمان مرکز تحقیقات در سال مالی ۱۳۸۲ و مابقی عمدتاً بابت مطالبات راه‌آهن در سنوات قبل بابت بهای فروش آهن‌آلات است.

دریافتنی کوتاه مدت غیرتجاری در موضوع صندوق پس انداز کارکنان یک میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتنی کوتاه مدت غیرتجاری در شرکت ترکیب حمل و نقل یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که با احتساب دریافتنی تجاری این عدد به ۱۴۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان می رسد.

* جمع کل دریافتنی های کوتاه مدت شرکت راه آهن از ۳۳ شرکت ریلی ۱۶۹۱ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان

در بخش یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی شرکت راه آهن در سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۷ کل دریافتنی های کوتاه مدت راه آهن از ۲۸ شرکت حمل و نقل ریلی، بار و مسافر ۱۶۴۳ میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

در بخش مشتریان ارزی دریافتنی های کوتاه مدت راه آهن از این ۵ شرکت جمعا ۴۷ میلیارد و ۷۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و جمع کل دریافتنی های کوتاه مدت شرکت راه آهن از ۳۳ شرکت ۱۶۹۱ میلیارد و ۵۹۸ میلیون تومان است.

همچنین دریافتنی های بلندمدت شرکت راه آهن در بخش غیرتجاری ۴۵ میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

* واگذاری زمین ۷۶ هزار مترمربعی به سایپا لجستیک و بدحسابی سایپا

در بخش دریافتنی‌های بلندمدت غیرتجاری در یادداشت های توضیحی صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ در شرکت راه آهن، شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا (سایپا لجستیک) ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به شرکت راه آهن بدهکار است.

مبالغ ۱۱ میلیارد و ۳۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ترتیب  مربوط به حصه جاری و بلندمدت بهای فروش زمین به شرکت سایپا لجستیک است، قرارداد منعقدشده فی مابین در ارتباط با واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۷۶ هزار و ۴۳۰ مترمربع در کیلومتر ۱۲ جاده ساوه و در سال ۸۷ به آن شرکت است که پیگیری‌های شرکت راه‌آهن جهت وصول مطالبات تا تاریخ تهیه این صورت مالی به نتیجه نرسیده است.

* جمع موجودی مواد و کالای شرکت راه آهن در سال ۹۷ رقم ۴۸ میلیارد و ۸۰۸ میلیون تومان

همچنین در یادداشت توضیحی صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ در شرکت راه‌آهن موجودی سوخت ۲۰ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان، موجودی اقلام بلامصرف ۴ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و موجودی قطعات و لوازم یدکی ۲۳ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و جمع موجودی مواد و کالا ۴۸ میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت راه‌آهن ثبت شده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز