شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در سه ماهه سال۹۷

 عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در سه ماهه سال۹۷

عملکرد سه ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری: ۱میلیون و ۹۷۸ هزار و ۶۶۰ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد از لحاظ تعداد واگن افزایش را نشان میدهد.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۳ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۱۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ذدرصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۵ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۵۷۸ تن کالا و محمولات بوده که رشد ۷درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۱ میلیارد و ۹۶۴ میلیون و ۱۱۷ هزار و ۶۹۰ تن کیلومتر شده که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۸۲۹ تن کالا بوده که رشد ۱۸ درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۱۱ هزار (TEU) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز