شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملیات ساخت خط ریلى از مرز ترکمنستان به افغانستان آغاز شد

در جریان سفر ‘قربانقلی بردی محمداف’ رییس جمهوری ترکمنستان به ایالت ماری مراسم کلنگ زنی ساخت خط ریلی جدید از منطقه مرزی سرحد آباد این کشور به شهر مرزی تورگوندی افغانستان آغاز شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری turkmenistan.ru ، نهادهای راه آهن ترکمنستان و افغانستان هفته گذشته تفاهمنامه ساخت این خط ریلی را در عشق آباد امضا کردند.
رییس جمهوری ترکمنستان طی سخنانی در این مراسم گفت: توسعه زیرساخت های حمل و نقل عامل مهم همکاری های بین المللی در این حوزه است.

وی در این ارتباط خط ریلی قزاقستان – ترکمنستان – ایران و نیز مسیر راه آهن کرکی – امام نظر در خاک ترکمنستان تا منطقه آکینای افغانستان را نمونه بارز همکاری های بین المللی موثر در حوزه حمل و نقل خواند.
در رابطه با آغاز ساخت خط ریلی از منطقه مرزی سرحدآباد ترکمنستان ، نخستین قطار با ۴۲واگن حامل تجهیزات فنی و مصالح ساختمانی پیش بینی شده برای ساخت این خط ریلی به سوی مرز ترکمنستان حرکت کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز