شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ده ماهه سال۹۷

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ده ماهه سال۹۷
به گزارش روابط عمومی هرمزگان؛حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را تشریح نمودند: عملکرد ده ماهه این اداره کل درزمینه بارگیری: ۶ میلیون و ۳۴۳ هزارو ۵۱۶
تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است. ایشان فزودند:
در زمینه تخلیه: نیز به میزان ۱۰ میلیون و ۴۷۹ هزارو ۱۲۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۶ میلیون و ۸۲۲ هزارو ۶۴۴ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۴ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به
میزان ۶ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۲۴۷هزار و ۸۵۳ تن کیلومتر شده که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۷ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۳۲۰ تن کالا بوده است و در زمینه بارگیری کانتینر
نیز با حمل ۳۲ هزارو ۱۰ ( TEU) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز