شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دوازده ماهه سال ۹۶

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دوازده ماهه سال ۹۶
عملکرد دوازده ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری: ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد را نشان می دهد.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل : پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو) ، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۹ میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا و محمولات بوده که رشد ۱۰ درصدی را نشان داده و موجب افزایش چشمگیر تن کیلومتر مرزی به میزان ۷ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۱۵۳ تن کیلومتر شده که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۹ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۴۰ تن کالا بوده که رشد ۲۸ درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم
و در زمینه حمل ریلی کانتینر نیز با حمل ۱۰۴ هزار و ۷۰۵ TEU که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز