شما اینجا هستید
اداره كل راه آهن هرمزگان » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دوماهه سال۹۷

   عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دوماهه سال۹۷

عملکرد دو ماهه این اداره کل در زمینه
بارگیری : ۱میلیون و ۳۶۳ هزار و ۹۷۳ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸ درصد از لحاظ تعداد واگن افزایش را نشان میدهد.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۹۶۰ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل : پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۳ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۹۳۳ تن کالا و محمولات بوده که رشد ۸ درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن – کیلومتر مرزی به میزان ۱میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۹۵ تن کیلومتر شده که رشد ۱۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۱ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۴۹۹ تن کالا بوده که رشد ۱۸ درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم
و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۸ هزار TEU که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۳ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز