شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه اول سال۹۸

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

ماسوری، مدیر کل راه آهن هرمزگان گزارش داد؛ 

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه اول سال۹۸
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان ، حسن ماسوری، عملکرد این اداره کل را تشریح کرد:
عملکرد دو ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری: 1 میلیون و 243 هزار و 284 تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاه های گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است.
وی افزود: در زمینه تخلیه نیز به میزان 2 میلیون و 267 هزار و 674 تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان 3 میلیون و 510 هزار و 958 تن کالا و محمولات بوده که 3 درصد رشد را نشان می دهد و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان 1 میلیارد و 391 میلیون و 729 هزار و 924 تن کیلومتر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت یک میلیون و 582 هزار و 445 تن کالا بوده که 6 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد ، در زمینه بارگیری کانتینر نیز بمیزان 6 هزار و 629 (TEU) حمل نموده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز