شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه اول سال۹۸

ماسوری، مدیر کل راه آهن هرمزگان گزارش داد؛ 

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه اول سال۹۸
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان ، حسن ماسوری، عملکرد این اداره کل را تشریح کرد:
عملکرد دو ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری: 1 میلیون و 243 هزار و 284 تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاه های گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است.
وی افزود: در زمینه تخلیه نیز به میزان 2 میلیون و 267 هزار و 674 تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان 3 میلیون و 510 هزار و 958 تن کالا و محمولات بوده که 3 درصد رشد را نشان می دهد و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان 1 میلیارد و 391 میلیون و 729 هزار و 924 تن کیلومتر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد داشته است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت یک میلیون و 582 هزار و 445 تن کالا بوده که 6 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد ، در زمینه بارگیری کانتینر نیز بمیزان 6 هزار و 629 (TEU) حمل نموده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز