شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در شش ماهه سال۹۷

به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز به نقل از روابط عمومی هرمزگان عملکرد شش ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری :
۳میلیون و ۶۷۳هزارو۸۰۹ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل : کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و کشورهای مشترک المنافع ارسال گردیده است.
در زمینه تخلیه نیز به میزان۶ میلیون و ۱۸۵ هزارو ۴۵۳ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو) ، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۹ میلیون و۸۵۹ هزارو۲۶۲ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۲ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۳میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۳۹۳ تن کیلومتر شده که رشد ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۴۸۳ تن کالا بوده که رشد ۳ درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم و در زمینه بارگیری کانتینر نیز باحمل ۲۰ هزار و۵۸۹ (TEU )بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشدداشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز