شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در نه ماهه سال ۹۶

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در نه ماهه سال ۹۶
عملکرد نه ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری:
۵میلیون ۸۶۲هزار و ۹۲۲تن انواع محمولات ومواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر،معدن گل گهر و بندرشهیدرجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶درصد رشد را نشان میدهد.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۸میلیون و ۷۷۰هزارو ۹۹۸تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:
پالایشگاه،منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس(بارکو)،بندرشهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۴میلیون و ۶۳۳هزارو ۹۲۰ تن کالا و محمولات بوده که رشد ۱۵درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۵میلیارد و۷۱۳میلیون و ۸۳۰هزار و ۳۶۴تن کیلومتر شده که رشد۱۶درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندرشهید رجایی نیز ۷میلیون و ۱۰۷هزار و ۹تن کالا بوده که رشد ۳۰درصدی حمل ریلی در بندرشهیدرجایی را شاهد بوده ایم و در زمینه حمل ریلی کانتینر نیز با حمل ۷۷هزارو۱۳۴ TEU که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز