شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هشت ماهه سال۹۷

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هشت ماهه سال۹۷

عملکرد هشت ماهه این اداره کل درزمینه بارگیری: ۵ میلیون و ۳ هزارو۱۰۶ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و کشورهای مشترک المنافع ارسال گردیده است.
در زمینه تخلیه نیز به میزان۸ میلیون و ۲۹۸ هزارو ۸۱۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.

در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۳ میلیون و۳۰۱ هزارو ۹۲۴ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۲ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۵ میلیارد و ۲۲۵ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۶۱۸ تن کیلومتر شده که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.

در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۶ میلیون و ۱۷ هزار و ۶۳۳ تن کالا بوده است و در زمینه بارگیری کانتینر نیز باحمل ۲۷ هزار و۳۵۱ (TEU )بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشدداشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز