شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هفت ماهه سال ۹۷

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هفت ماهه سال ۹۷

در زمینه بارگیری: ۴ میلیون و ۳۷۶ هزارو ۲۲۵ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی
ارسال گردیده است.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۷ میلیون و ۲۷۸ هزارو ۹۶۴ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل : پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۱ میلیون و۶۵۵ هزارو۱۸۹ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۳ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۴ میلیارد و ۵۵۹ میلیون و ۵۰۱ هزار و ۷۱۵ تن کیلومتر شده که رشد ۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۸۰۸ تن کالا بوده که رشد یک درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم
و در زمینه بارگیری کانتینر نیز باحمل ۲۴ هزار و۶۱۵ (TEU ) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشدداشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز