شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هفت ماهه سال۹۸

به گزارش ریل نیوز به نقل از روابط عمومی هرمزگان ،محمد رضا چنگانی مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را در بخش باری تشریح نمود؛ عملکرد هفت ماهه سال ۹۸ این اداره کل درزمینه بارگیری: ۴ میلیون ۹۶ هزارو ۹۷۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است،
وی گفت: در زمینه تخلیه: نیز به میزان ۷ میلیون و ۵۳۲ هزارو ۲۳۶ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۱ میلیون و ۶۲۹ هزارو ۲۰۸ تن کالاو محمولات بوده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۴ میلیارد ۵۸۵ میلیون و ۴۸۶ هزارو ۸۷۹ تن کیلومتر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد رشد داشته است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان افزود: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت ۵ میلیون و ۱۹۷ هزارو ۱۹۰ تن کالا بوده و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۲۴ هزار و ۳۸۷ (TEU) نموده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز