شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در پنج ماهه سال۹۸

حسن ماسوری تشریح کرد؛
عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در پنج ماهه سال۹۸

به گزارش روابط عمومی هرمزگان ،حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را در بخش باری تشریح نمود: عملکرد پنج ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری: ۳ میلیون ۲۸ هزارو ۹۸۵ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است، در زمینه تخلیه: نیز به میزان ۵ میلیون و ۷۴۱ هزارو ۷۳۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است.

در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۸ میلیون و ۷۷۰ هزارو ۷۱۷ تن کالاو محمولات بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۳ میلیارد ۴۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزارو ۷۱۷ تن کیلومتر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه آهن هرمزگان افزود: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت ۳ میلیون و ۹۷۰ هزارو ۵۵۶ تن کالا بوده که ۶ درصد رشد داشته است و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۱۵ هزار و ۴۲۶ (TEU) نموده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز