شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در چهارماهه سال۹۷

 

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در چهارماهه سال۹۷

عملکرد چهار ماهه این اداره کل در زمینه
بارگیری : ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۲۱۳ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و کشورهای مشترک المنافع ارسال گردیده است.
در زمینه تخلیه نیز به میزان ۴میلیون و ۷۵هزار و ۶۸۸تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو) ،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد رشد داشته است.

در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۶ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۹۰۱ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۲ درصدی را نشان داده و موجب
رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۲ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۲۷ تن کیلومتر شده که رشد ۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
در این مدت عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۳ میلیون و ۴۴هزار و ۸۱۴تن کالا بوده که رشد ۱۱ درصدی حمل ریلی در بندر شهید رجایی را شاهد بوده ایم.
و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۱۵هزار و ۲۰۰ TEU بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد رشدداشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز