شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در یازده ماه سال ۹۶

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در یازده ماه سال ۹۶

 

محمد پورفخری مدیر کل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را تشریح نمودند: پورفخری افزود: عملکرد یازده ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری: ۶ میلیون و۹۷۰ هزار و ۵۶۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری در مبادی ایستگاههای گل گهر، معدن گل گهر و بندرشهید رجایی بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد را نشان میدهد. ایشان افزودند: در زمینه تخلیه نیز به میزان ۱۰میلیون و۸۰۳هزار و ۲۳۵ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه ، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس(بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است . در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۷میلیون و ۷۷۳ هزارو ۷۹۷تن کالا و محمولات بوده که رشد ۱۲درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۶ میلیارد و ۹۹۵میلیون و ۶۰۱هزار و ۳۰۰ تن کیلومتر شده که رشد۱۶درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز