شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در یازده ماهه سال۹۷

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در یازده ماهه سال۹۷

به گزارش روابط عمومی، حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را تشریح کرد:
درزمینه بارگیری: ۶ میلیون و ۹۹۶ هزارو ۵۱۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان می دهد. وی افزود: در زمینه تخلیه ، نیز به میزان ۱۱ میلیون و ۶۳۷ هزارو ۳۰۲ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۸ میلیون و۶۳۳ هزارو ۸۲۰ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۵ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۷ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۴۲ هزار و ۷۲۹ تن کیلومتر شده که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۸ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۶۳۸ تن کالا بوده است و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۳۳ هزار و ۱۶۲ (TEU) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز