شما اینجا هستید
اخبار نواحی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ۱۲ ماهه سال۹۷

ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان ارائه داد؛ 

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ۱۲ ماهه سال۹۷

به گزارش روابط عمومی، حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را تشریح کرد:
عملکرد ۱۲ ماهه این اداره کل در زمینه بارگیری: ۷ میلیون و ۴۳۴ هزارو ۶۴۴ تن انواع
محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاه های گل گهر، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد رشد را نشان می دهد. وی افزود:
در زمینه تخلیه: نیز به میزان ۱۲ میلیون و ۷۷۲ هزارو ۵۲۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل: پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)، بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۲۰ میلیون و ۲۰۷ هزارو ۱۷۲ تن کالا و محمولات بوده که رشد ۵ درصدی را نشان داده و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۷ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸۰ تن کیلومتر شده که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی، ۹ میلیون و ۳۱ هزار و ۶۸۱ تن کالا و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۴۱ هزار و ۷۵۴ (TEU) بوده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز