شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد راه آهن ایران به ۴۵ میلیون تن رسید

غلامرضا نجفی، مدیرکل بازرگانی بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت:
در حال حاضر راه آهن ایران ۱۱ هزار کیلومتر خط دارد و به واسطه رشدهایی که در سال های متوالی داشته در سال جاری عملکرد راه آهن کشور به ۴۵ میلیون تن می رسد.

غلامرضا نجفی اظهار کرد: بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار حجم تجارتی که در دنیا اتفاق می افتد، که از این میان حدود ۱۷ هزار تن پتانسیل عبور حجم تجارتی از طریق ایران وجود دارد.

وی افزود: در نظر داریم با توجه به منابع و پشتوانه های موجود؛ سهم حمل و نقل ریلی از ۱۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.

مدیرکل بازرگانی بین الملل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در دستور کار قرار دارد، گفت: ایجاد اشتغال، افزایش امنیت، همبستگی و صلح میان کشورها و ارتقاء صادرات از مزایا و منافع ترانزیت ریلی است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز