شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » عملکرد شرکت راه آهن در جنگ تحمیلی | حماسه صد کیلومتر  / قسمت اول

? در این مستند عملکرد شرکت راه‌آهن کشور، در جنگ تحمیلی به همراه فیلم های مستند از آن دوران، همچنین آزادسازی خرمشهر و تلاش این سازمان برای بازسازی خطوط و ایستگاه های راه آهن شهرهای آبادان و خرمشهر با وجود کمبودهای زمان جنگ را می بینید.

?مصاحبه و بیان خاطرات کارکنان این سازمان

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز