شما اینجا هستید
اخبار نواحی » فارس نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در بخش ریلی

ایرنا| اسماعیل تبادار، استاندار فارس، در نشست شورای اداری این استان در شیراز افزود: نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه حمل و نقل ریلی هستیم و مجموعه مدیریت ارشد استان این مهم را به عنوان یک اولویت دنبال خواهد کرد.
وی افزود در این جلسه اظهار کرد: فارس به عنوان گذرگاه جنوب کشور و مسیر دسترسی به استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان و هرمزگان محسوب می شود و بنابراین به توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و ریلی در آن باید توجه ویژه شود. وی، با اشاره به آمار بالای تلفات ناشی از حوادث جاده ای در این استان ادامه داد: این مساله بیش از هر چیز ما را بر آن داشته تا در زمینه توسعه راه های مواصلاتی این استان، فعالیت ها و پیگیری های خود را افزایش دهیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز