شما اینجا هستید
اخبار عمومی » فاز پایانی پروژه بازسازی خط در بلاک قارون _ بیشه/گزارش تصویری

در این مرحله از عملیات ۷۵۰ متر از خط شامل ۷۰۰ متر درون تونل و ۵۰ متر فضای بیرونی می باشد .
از مشخصات اجرای عملیات دشوار در این قطعه از پروژه می توان به وجود قوس ۲۵۰ درون تونل و پُل منتهی به سوزن ورودی ایستگاه بیشه اشاره کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز