شما اینجا هستید
اخبار عمومی » فاصله عمودی مجاز خطوط انتقال برق تا جاده و ریل راه آهن

 

حتما تا کنون در کنار جاده ها، خطوط انتقال برق را مشاهده کرده اید. خوب است بدانید که برای احداث خطوط انتقال در کنار جاده ها و ریل راه آهن و …، باید حداقل فواصل عمودی رعایت شود.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز