شما اینجا هستید
اخبار عمومی » فاصله گذاری اجتماعی در قطار شیراز – اصفهان

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از صدا و سیما، مدیر کل راه آهن فارس گفت: قطار‌های فارس در سال جدید و از همان زمان شروع حرکت ناوگان حمل و نقل عمومی در استان برای سفری ایمن و مطمئن آماده سازی و تمامی دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در آن رعایت شده است.

مهرداد انصاری با اشاره به کاهش مسافرت با قطار نسبت به سال گذشته در همین مدت و ارتباط آن با شیوع کرونا، افزود: از زمان آغاز اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، دستورالعمل‌های بهداشتی مختلفی را به صورت دقیق اجرا کرده و برای پیشگیری از شیوع کرونا در قطار‌های مسافری، طرح فاصله گذاری اجتماعی به شیوه‌ای مناسب و ایمن که براساس آن حداکثر ظرفیت هر کوپه – به جز هنگامی که اعضای یک خانواده در کنار هم می‌نشینند – حداکثر دو نفر در نظر گرفته شده است.

 

وی اظهارداشت: ضد عفونی کوپه‌ها در مبدأ و مقصد و گندزدایی سرویس‌های بهداشتی و راهرو و سالن‌ها پیش از حرکت و در حین حرکت به طور دقیق انجام می شود و برای هر نفر یک پک بهد اشتی شخصی شامل ماسک، دستکش و پد الکلی در نظر گرفته شده است که به محض ورود بین مسافران قطار‌ها توزیع می‌شود.

 

انصاری گفت: کارکنان قطار‌ها مجهز به وسایل حفاظت شخصی مثل ماسک و دستکش هستند و غذای مسافران به شکل بسته بند‌ی شده سرو می‌شود.

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز