شما اینجا هستید
آموزشی » فیلم نحوه ساخت سوزن های راه آهن

 ساخت سوزن های راه آهن

http://www.aparat.com/v/JIS81

این فیلم در سایت های Progress Rail در Sandiacre و Beeston، Nottinghamshire واقع شده است. ما می بینیم که چگونه سوزن ها و تقاطع ها تولید، ماشینکاری، جوش داده و مونتاژ می شوند و چگونه طرح بندی های مدولار این روند را متحول می کنند.

This film profiles Progress Rail's manufacturing sites in Sandiacre and Beeston, Nottinghamshire. We see how fabricated switches and crossings are machined, welded and assembled and how modular layouts are revolutionizing this process

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز