شما اینجا هستید
اخبار نواحی » لزوم افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در شبکه ریلی هرمزگان

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ 

لزوم افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در شبکه ریلی هرمزگان

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سفری به استان هرمزگان بر لزوم افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در شبکه ریلی هرمزگان تاکید کرد.

بابک احمدی در جلسه ای که با حضور مدیران کل سیروحرکت، بازرگانی و بازاریابی، راه آهن هرمزگان، مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر و مسئولین و نمایندگان شرکتهای حمل و نقل ریلی در سالن اجتماعات اداره کل راه آهن هرمزگان برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه تصریح کرد: افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه خصوصا بحث تخلیه از مباحث مهم و قابل پیگیری در راه آهن هرمزگان است و باید این موضوع مهم که یک گلوگاه اساسی در این شبکه ریلی است مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سرعت در تخلیه و بارگیری باید به صورت منظم و همراه با فناوری های نو حرکت کند افزود: اگر این مساله به درستی عدایت شود باعث زود بازده شدن ایده ها و افزایش بهره وری شبکه ریلی هرمزگان خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری راه های دیگری نیز دارد افزود: باید دست اندرکاران راه آهن هرمزگان مسائلی مانند
واگن پول، نظم در گردش واگن، تشکیل و اعزام قطار برنامه ای و نظم در بارگیری و تخلیه را مورد اهمیت قرار دهند تا بهره وری سیستم حمل و نقل ریلی در استان و بالطبع در کل کشور افزایش یاید.

وی در پایان بعد از استماع نظرات حضار، افزایش دسته مانور ، راه اندازی ایستگاه تخلیه در انشعاب و افزایش خطوط ایستگاه انشعاب و مانوری، تشکیل کنسرسیوم و پایگاه تخلیه جدید را برای راه آهن هرمزگان ضروری دانست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز