شما اینجا هستید
اخبار نواحی » لکوموتیو داون پورت اداره کل راه آهن جنوب شرق بازسازی شد

در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
لکوموتیو داون پورت اداره کل راه آهن جنوب شرق بازسازی شد

مدیر کل راه آهن جنوب شرق گفت: بازسازی لکوموتیو داون پورت با همکاری اداره کل نیروی کشش به منظور مانور واگن های پاکستانی خط عریض انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن جنوب شرق، مجید ارجونی در آیین راه اندازی بازسازی لکوموتیو داون پورت که بعد از ظهر شنبه در این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: با استفاده از این لکوموتیو جهت مانور دیگر به لکوموتیو های پاکستانی نیازی نیست.
وی افزود: این امر در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته که باعث تسریع در امر سیر و اعزام قطارهای بین المللی و کاهش هزینه های پرداختی ایران به پاکستان جهت مانور در ایران می شود.
مدیرکل راه آهن جنوب شرق بیان کرد: این لکوموتیو که قریب به ۲۰ سال غیرقابل استفاده بود با همکاری نیروی کشش به چرخه ریلی بازگشته است.
وی ادامه داد: لکوموتیو مذکور تنها لکوموتیو مانوری خط عریض در راه آهن ایران است.
وی اذعان کرد: این لکوموتیو قدرت مانور حداقل ۵ واگن باردار را دارد.
ارجونی خاطرنشان کرد: هزینه تعمیرات این لکوموتیو بیش از سه میلیارد ریال برآورد شده است.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز