شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مانور امداد و نجات و اطفاء حریق اداره کل راه آهن خراسان

به مناسبت هفته ایمنی در راه آهن برگزار شد:
مانور امداد و نجات و اطفاء حریق اداره کل راه آهن خراسان

به مناسبت هفته ایمنی، مانور امداد و نجات و اطفا حریق در اداره کل راه آهن خراسان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، مدیرکل راه آهن خراسان گفت: این مانور با مشارکت کمیسیون سوانح و گروه امداد و نجات اداره کل راه آهن خراسان، فرماندهی پلیس راه آهن خراسان، بسیج اداره کل و آتش نشانی و اورژانس مشهد با هدف افزایش آمادگی اداره کل در برابر حوادث احتمالی غیر مترقبه برگزار شد.

محمدهادی ضیایی مهر افزود: اجرای این مانور با سناریوی برخورد قطار باری حامل کالاهای خطرناک با سالنهای قطار مسافری اعزامی از ایستگاه مشهد که منجر به از خط خارج شدن واگن باری و ایجاد حریق در آن و سرایت حریق به واگن مسافری و مصدومیت تعدادی از مسافرین انجام شد.
وی تصریح کرد: برگزاری این مانورها با هدف ارتقاء آمادگی و ایجاد هماهنگی نیروهای امداد و نجات و امنیت درون سازمانی و برون سازمانی در کلیه سطوح فرماندهی، تقویت هدایت پذیری نیروهای مردمی و امدادی در پاسخگویی به درخواستها، ارتقاء سرعت عمل نیروها و بازبینی تواناییها و سنجش نقاط ضعف و قوت در راستای عملیاتی کردن مدیریت بحران در اداره کل راه آهن خراسان برگزار شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز