شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مترو شیراز سه روز اول مهر رایگان می شود.

با تصویب شورای شهر شیراز استفاده از مترو شیراز طی ۳ روز اول مهر رایگان شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، بعد از ظهر یکشنبه طی جلسه علنی شورای شهر شیراز، طرح دوفوریتی رایگان شدن استفاده از مترو در اول مهر ماه مطرح و با رای اکثریت اعضاء تائید شد.

طی پیش بینی های انجام شده طی این مدت ۴۰ هزار از مترو استفاده خواهند کرد و هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیون تومان نیز برای شهرداری خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز