شما اینجا هستید
مترو » مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران خرابی در سیستم های تهویه خط ۵ نداریم تمامی سیستم های تهویه قطارهای خط روزانه کنترل می شوند

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: در حال حاضر سیستم تهویه هیچ کدام از قطارهای خط ۵ خراب نیست و روزانه نیز کنترل می شوند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه مهندس فرنوش نوبخت با بیان اینکه در خط ۵ مترو دو نوع قطار فعال هستند افزود: قطارهای نسل قدیم در ساعات اولیه صبح با سرمایش کمتری کار می کنند و برای خنک شدن احتیاج به زمان دارند و خراب نیستند.
وی تصریح کرد: این نقص در واگن های جدید بر طرف شده و در حال حاضر خرابی در هیچ کدام از قطارها وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه افزود: شهروندان و مسافران محترم در صورت مشاهده خرابی کولر قطارها می توانند با ارسال پیام به سامانه پیام کوتاه به شماره ۳۰۰۰۴۲۷۷ خط مورد نظر و شماره واگن را که در بدنه قطار نصب شده؛ اعلام نمایند که در اولین فرصت نسبت به بررسی آن و رفع مشکل اقدام کنیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز