شما اینجا هستید
بین المللی » ریل‌های ایران به افغانستان و آذربایجان متصل می‌شود

مدیرعامل راه‌آهن در کنفرانس بین المللی OSJD: ریل‌های ایران به افغانستان و اذربایجان متصل می‌شود

یازدهمین کنفرانس بین المللی بار سازمان همکاری های راه‌آهن ها(osjd) امروز با حضور مدیران، کارشناسان راه‌ های آهن کشورهای عضو و سازمان های بین المللی و مدیران شرکت های بین المللی حمل و نقلی در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد زاده مدیر عامل راه‌آهن در این کنفرانس با تاکید براهمیت شناخت فرصت‌های حمل‌ونقل ریلی، گفت: در این راه باید تکیه بر حمل و نقل ترکیبی را مورد توجه جدی قرار دهیم .
وی با اشاره به اینکه این امر نه تنها به عنوان وظیفه ای بنگاهی بلکه وظیفه‌ای بین المللی در نظرگرفته شود، افزود: در برنامه ششم توسعه تکلیفی که از طرف دولت و مجلس مشخص شده، رساندن سهم بار به ۳۰ درصد است و ما در نظر داریم در افق ۲۰۲۰ سهم بار را به ۲۵ میلیون تن برسانیم.
وی با اشاره به زیر ساخت های مناسب راه‌آهن ایران افزود: برنامه های مفصلی برای توسعه راه‌آهن ایران در دست انجام است.
اواضافه کرد: از نکات مورد توجه ایران در این مسیر، توسعه کامل شبکه ریلی و اتصال ریل به تمام مراکز بزرگ اقتصادی و بار است.
محمد زاده با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اتصال ریلی ایران به همه همسایگان تشریح کرد: امیدواریم راه‌آهن ایران با اجرای این برنامه بتواند نقش جدی در توسعه حمل و نقل منطقه ایفا کند.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف، استفاده از کلیه منابع داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته، یاد آور شد: استفاده از منابع ریلی منفعت زیادی دارد و طبیعی است که توسعه ریلی مفهوم توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت .
مدیر عامل راه‌آهن با تاکید بر توسعه ریلی، گفت: توسعه بین المللی بدون همکاری کشورها محقق نمی‌شود.

محمد زاده با یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه راه‌آهن سرمایه گذاری بالغ بر ۵ میلیارد دلار برای تکمیل زیرساخت های حمل و‌نقل ریلی انجام شده است، افزود: اتصال راه‌آهن ایران به آذربایجان که کریدور شمال – جنوب را از کریدور غرب خزر فعال می‌کند در حال پیگیری است و می‌توانیم در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از راه‌آهن قزوین-رشت باشیم .

وی با اشاره به اتصال ریلی ایران و آذربایجان در آستارای ایران، اضافه کرد: علاوه بر این امر، توجه ویژه ای به کریدور شمال-جنوب در شرق خزر داریم و به همین علت برقی کردن راه‌آهن گرمسار- اینچه برون را دنبال می کنیم و این برقی کردن، ظرفیت خوبی برای کشورمان ایجاد می کند.

اتصال به راه‌آهن افغانستان 

مدیرعامل راه‌آهن از اتصال راه‌آهن ایران به کشور افغانستان خبر داد و گفت : در حال نهایی کردن مسیر ریلی از ایران تا خاک افغانستان هستیم و راه‌آهن خاف- هرات از سال آینده به بهره برداری می رسد .

قطار کانتینری از چین به ایران 

وی از تلاش‌های ایران برای راه اندازی قطار کانتینری ازچین به ایران و ترانزیتی از چین به اروپا با گذر از مسیر ایران خبر داد و افزود: امسال ۸ قطار کانتینری از این مسیر عبور کرده است و امیدواریم با توافقات با کشورهای همسایه بتوانیم خدمات دهی مناسبی در این مسیر داشته باشیم.

برنامه های ملی و توسعه ای و درحال پیگیری 
محمد زاده با بیان موقعیت ممتاز ایران در توسعه حمل و نقل بین المللی،

قیمت پایین سوخت و شبکه گسترده ریلی و جاده ای را از مزایای کشورمان برای توسعه ترانزیت و حمل ونقل ترکیبی خواند و گفت: یکی از برنامه های وزارت راه، توسعه قطب های لجستیک در ایران برای حمل و نقل ترانزیت داخلی و بین المللی است.
 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز