شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مدیرعامل راه آهن خواستار انجام بازرسی های اعلام نشده و سرزده از سوی مدیران ستاد و مناطق شد.

به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمدزاده روز گذشته در ستاد ارتقا ایمنی اظهار داشت: فرآیندی تعریف و طراحی شود تا مدیران ستادی و مناطق از محدوده مدیریتی خود به صورت سرزده بازرسی کرده و و نتایج آن را به کمیسیون عالی سوانح راه آهن و دفتر ارتقا ایمنی انعکاس دهند.

وی با بیان اینکه این امر موجب افزایش نظم و حساسیت در همه حوزه ها خواهد شد ادامه داد: یک غفلت کوچک و بی توجهی اندک می تواند خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

تجهیز تمامی لکوموتیوها به ATC ، تحلیل سوانح و درس آموزی از آنها، به کارگیری تجربیات در پیشگیری از وقوع سوانح مشابه و بررسی خط تامین از دیگر مواردی بود که مدیرعامل راه آهن خواستار انجام آنها از سوی مدیران مربوطه شد.

گفتنی است در جلسه ستاد ارتقا ایمنی که روز گذشته برگزار شد مدیرعامل، قائم مقام، معاونین، اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن، مدیران ستاد و مدیران مناطق(به صورت ویدئو کنفرانس) حضور داشتند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز