شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مدیرعامل راه آهن: روابط عمومی کنشگر و فعال، جریان سالم ارتباطی را رقم می زند / بهبود مستمر فعالیت ها در گرو بازمهندسی ارتباطات و توسعه ارتباطات شبکه ای

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از زحمات همکاران در روابط عمومی ستاد و مناطق گفت: حوزه روابط عمومی و ارتباطات از مشاغل سختی است که نتایج شیرینی به دنبال دارد و همکاران فعال دراین حوزه، پل ارتباطی بین ذی نفعان و دستگاه در خارج از مجموعه و مسئولین و همکاران در داخل مجموعه هستند.
مدیرعامل راه آهن ادامه داد: روابط عمومی اصلی ترین بخش و روح یک سازمان است و اصلاح و پیشرفت یک مجموعه مدیون روابط عمومی است. اگر روابط عمومی یک سازمان، براساس اصول حرکت کرده و افراد شایسته و متخصص در این حوزه فعال باشند، با تحلیل، آسیب شناسی و بیان دو سویه مسائل، موجب بهبود مستمر فعالیت ها می شود.
وی با اشاره به اینکه نیازمند بازمهندسی ارتباطات هستیم افزود: روابط عمومی با بیان دستاوردها و فعالیت های بخش های مختلف یک سازمان، نقش مهمی در انعکاس خدمات و زحمات یک مجموعه و شناسایی جایگاه سازمان در جامعه دارد.
رسولی با تاکید بر توسعه ارتباطات شبکه ای و مسئولیت مداری خاطرنشان کرد: روابط عمومی بخش مهم هر مجموعه و جز لاینفک مدیریت هر سازمان است و اعتبار روابط عمومی هر سازمان نشان دهنده اعتبار آن سازمان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی گفت: تفکر، توان و اراده موجب رقم خوردن اتفاقات مهم در سازمان می شود و شرط موفقیت در هر کاری، اعتقاد، عشق و علاقه به آن کار است.
وی با اشاره به پشتوانه عظیم روابط عمومی در ستاد و مناطق راه آهن تاکید کرد: روابط عمومی جای کسانی است که به آن علاقه و اعتقاد داشته باشند. روابط عمومی بایستی با شناسایی دقیق ذی نفعان و نیازهای آنها، به صورت کنشگر و فعال، ادراکات غلط را اصلاح و یک جریان سالم ارتباطی برقرار کند.
رسولی ادامه داد: امروز وضعیت راه آهن بسیار خوب است و جایگاه و منزلت آن، بالا و ارزنده است و این موضوع مسئولیت ما را افزایش می دهد. با همدلی و دقت نظر می توانیم کارهای بزرگی انجام داده و نشاط سازمانی و شأن راه آهن را بیش از گذشته کنیم.

 

 

/ نویسنده : محمد محمدی

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز