شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن منصوب شد

مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن منصوب شد
مدیرعامل راه آهن طی حکمی، سید حسین مرتضوی را به عنوان مدیرکل خط و سازه های فنی راه آهن منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید رسولی در این حکم خواستار مدیریت، برنامه ریزی و اولویت بندی در اجرای عملیات نگهداری، بهسازی و بازسازی خطوط، سازه های فنی و ماشین آلات مکانیزه خطی، استفاده حداکثری از توان، امکانات و تولیدات داخلی، نظارت بر تدوین و تنظیم برنامه های افزایش ظرفیت و ارتقا بهره وری خطوط، احداث خطوط دوم و فرعی، نظارت بر اجرای صحیح مشخصات و استانداردهای فنی، بکارگیری فن آوری های نوین در امور توسعه، نگهداری امکانات و تجهیزات مرتبط با خط، سازه های فنی و ماشین آلات مکانیزه، پیاده سازی سامانه های مدیریت خطوط، مدیریت و برنامه ریزی انجام مطالعات فنی و اجرایی، سازه های فنی و ماشین آلات مکانیزه خطی، ایجاد هماهنگی به منظور متناسب سازی و اصلاح ظرفیت های شبکه خطوط با رعایت الزامات و انتظارات سایر بخشها، نظارت و توسعه ظرفیت پیمانکاری امور زیربنایی راه آهن و کنترل و نظارت بر فعالیت های پیمانکاران با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به سرمایه انسانی شاغل در حوزه نگهداری خط و ابنیه و الزام بر رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه از سوی مدیرکل جدید خط و سازه های فنی راه آهن شد.
گفتنی است مرتضوی پیش از این مدیرکل خدمات ایستگاهی راه آهن بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز