شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مدیر کل راه آهن آذربایجان عملکرد حمل بار و جابجایی مسافر در سال ۱۳۹۶ اداره کل راه آهن آذربایجان را تشریح کرد

مهندس شاپور ارصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان عملکرد حمل بار و جابجایی مسافر در سال ۱۳۹۶ اداره کل راه آهن آذربایجان را تشریح کرد
ارصلانی از افزایش ۱۰ درصدی میزان بار حمل شده در حوزه بازرگانی داخلی اداره کل راه آهن آذربایجان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و میزان بار حمل شده در سال ۱۳۹۶ را ۱۰۸۶ هزار تن اعلام کرد
وی عملکرد این اداره کل در بخش بارگیری را با ۹% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۸۷۷۴۸ هزار تن و دربخش تخلیه با ۲۳% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴۶۷۷۴ هزار تن ودر بخش تن کیلومترمرزی با ۲۸% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶۰۷۰۶۳۵۰ هزار تن کیلومتر اعلام کرد
ارصلانی در تشریح عملکرد حمل و نقل بین المللی کالا در سال ۱۳۹۶ به حمل ۵۵۰۴۲۲ هزار تن بار در سه بخش صادرات، واردات و ترانزیت اشاره کرد و افزود حمل و نقل بین المللی کالا در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع ۲۷% افزایش داشته است و بخش ترانزیت در بین سه بخش صادرات، واردات و ترانزیت با ۱۵% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه نخست را کسب کرد ه است
وی اهم کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت را انواع کود معدنی و شیمیایی، ذغال سنگ، سنگ معدن روی و صفحات چوبی (mdf) اعلام کرد
مدیر کل راه آهن آذربایجان تعداد مسافرجابجا شده توسط اداره کل راه اهن آذربایجان در سال ۹۶ را ۱۷۸۵۷۰۰ نفر اعلام کرد که نسبت به سال ۱۳۹۵ ، ۱۹/۴% افزایش داشته است
ارصلانی میزان جابجایی مسافر در استان آذربایجان شرقی را ۲۵۹۷۴۴۲ نفر اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰/۴ درصد افزایش داشته است و از این تعداد ۴۵۴۴۰۵ نفر از طریق قطار های حومه ای جابجاشده است وتعدا دمسافر جابجا شده توسط قطار های حومه ای نیز ۳۲ % نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد


اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز