شما اینجا هستید
اخبار نواحی » مدیر کل راه آهن اراک گفت : فاز اول راه آهن اراک به خمین در حال اجراست .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک ؛ مدیرکل راه آهن اراک  در سفر به خمین گفت : این خط ریلی از ایستگاه ملک آباد اراک شروع می شود و با گذر از روستاهای امان آباد و گیلی به شهرستان خمین می رسد.
کوکنار با بیان اینکه تجهیز کارگاه امان آباد شروع شده و در حال اجرای عملیات است افزود : با اجرای این پروژه راه آهن استان به شرق کشور نیز اتصال پیدا می کند.

 نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به کمک دولت در روند تسریع اجرای این پروژه گفت: فاز اول راه آهن اراک به خمین در حال اجراست و فاز دوم نیز به زودی به مناقصه گذاشته می شود.
رضایی،  اجرای این طرح را حرکتی در سمت توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: این طرح در توسعه اقتصادی و حمل و نقل تاثیر چشمگیری دارد و می طلبد با کمک دولت هرچه زودتر این پروژه به مرحله بهره برداری برسد.
برای این پروژه در فاز اول مبلغ ۷ میلیارد تومان پیش بینی شده که سال جاری نیز به ۲۴ میلیارد تومان افزایش می یابد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز