شما اینجا هستید
اخبار نواحی » مدیر کل راه آهن قم خبر داد تشکیل کمیته ترویج فرهنگ ایمنی بین حاشیه نشینان راه آهن

مدیر کل راه آهن قم ازتشکیل اولین کمیته ترویج فرهنگ ایمنی با هدف کاهش سوانح ریلی و نیز آشنایی مردم منطقه با خطرات موجود در مجاورت با راه آهن در منطقه قمرود با حضور مسئولین منطقه خبر داد.

به گزارش تابناک قم، محسن اعتماد در حاشیه نشست مشترک با مسئولین منطقه قمرود و تعدادی از ساربانان و چوپانان با تاکید بر این نکته که توجه به فرهنگ ایمنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است افزود:هدف از برگزاری این نشست ،بررسی گذرگاههای غیر مجاز و ترویج فرهنگ ایمنی در بین حاشیه نشینان راه آهن به منظور به حد اقل رساندن سوانح ریلی در این مناطق می باشد.

وی ادامه داد : رفتار ایمن یک نگرش فرهنگی است، زمانی فرهنگ ایمنی در یک مکان به نحوه مطلوب گسترش می‌یابد که، نگرش مردم آن منطقه نسبت به لزوم رعایت اصول ایمنی به سمت ایده‌آل سوق یابد.در نتیجه ترویج فرهنگ ایمنی در بین حاشیه نشینان باعث آشنایی آنان با خطرات موجود و تغییر نگرش و رفتار آنها در راستای ایمنی خواهد بود.

وی گفت:درنشست مذکور ضمن بررسی گذرگاههای غیر مجازعبور احشام و وسایط نقلیه موتوری بر خطرات موجود درعبور غیر مجاز از روی خطوط و یا در امتداد خطوط راه آهن تاکید شد.

وی شده یادآور شد: با بازدید از برخی گذرگاههای غیر مجاز ایجاد برخی از مشکلات موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز