شما اینجا هستید
اخبار نواحی » مراسم افتتاحیه چهارمین دوره ارزیابی جایزه تعالی حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن آذربایجان

 

 

شاپور ارصلانی مدیر کل راه آهن آذربایجان در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره ارزیابی جایزه تعالی حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن آذربایجان به رسم میزبانی مقدم ارزیابان محترم جناب مهندس آیدین بناب و سرکار خانم حسن بیک را گرامی و به رسم قدرشناسی از تلاش های شبانه روزی کارکنان راه آهن آذربایجان قدردانی کرد.

و افزود “سطح انگیزه تعالی جویی و کمالگرایی هر سازمان، بی تردید نشان دهنده میزان بلوغ و توسعه یافتگی نظام مدیریت، سرمایه انسانی و فضای عملیاتی آن سازمان است که در این میان کارکنان آن سازمان در سطوح و جایگاههای مختلف، نقش کلیدی تر و اصلی تری را برعهده دارند. اندیشه و ذهنیت منطقی حاکم بر الگوهای تعالی سازمانی در راه آهن به دنبال نهادینه کردن روحیه و فرهنگ تعالی جویی و توسعه و پایدارسازی فضای عملیاتی کارآمد و اثربخش در تمامی ابعاد و جوانب سازمان است”
وی در ادامه گزارش مفصلی از فعالیتهای مرتبط با تعالی سازمانی در راه آهن آذربایجان ارائه کرد.
سپس مهندس آیدین بناب ارزیاب ارشد جایزه تعالی حمل و نقل ریلی هدف از این ارزیابی را بررسی تلاشهای صورت گرفته در حوزه حمل ونقل ریلی در نواحی مختلف و در راستای توسعه و پیشرف سازمانی اعلام کرد و وجود رقابت سالم و ارزیابی مناسب و دقیق عملکرد نواحی راه آهن جمهوری اسلامی ایران را گامی موثر در تعالی حمل ونقل ریلی دانست . ولازمه دست یابی به تعالی سازمانی را داشتن برنامه ریزی استراتژیک سازمانی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی نوین عنوان کرد .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز