شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مزایده – شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – واگذاری غرفه ها و فضاهای تجاری

آگهی تجدید مزایده

۱۴- ۹۷

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه‌ها و فضاهای تجاری خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

موضوع

مبلغ سپرده

۱

بهره برداری از غرفه‌های تجاری در ایستگاه شهید مفتح (۳ غرفه) با کاربری کیف و کفش و پوشاک ایرانی به متراژ ۷/۳۳ مترمربع

۷۵،۰۰۰،۰۰۰

۲

بهره برداری از غرفه تجاری شماره۹ در ایستگاه تجریش با کاربری کادویی و دکوری به متراژ ۵۵/۱۴ مترمربع

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۳

بهره برداری از پک غرفه‌های تجاری در ایستگاههای مختلف (۸ ایستگاه) با کاربری پوشاک یا آرایشی بهداشتی (به صورت بسته بندی) به متراژ۸۳/۳۲ متر مربع

۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰

۴

بهره برداری از غرفه تجاری شماره۱۴ در ایستگاه تجریش با کاربری عینک آفتابی به متراژ۳۰/۷ مترمربع

۶۳،۰۰۰،۰۰۰

۵

بهره برداری از غرفه تجاری شماره۳ در ایستگاه تجریش با کاربری کیف و کفش به متراژ ۱۴ مترمربع

۷۰،۰۰۰،۰۰۰

۶

فروش اقلام ضایعات اموالی و غیر اموالی

۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می‌گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با واریز مبلغ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت اســناد و پاکات مــخصوص مزایده به حــساب جــاری ۷۰۰۸۰۲۷۴۹۳۲۸ بانک شهر (شعبه امام خمینی (ره) کد ۲۶۴) در وجه شرکت بهره‏ برداری راه آهن شهری تهران و حومه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ به نشانی:تهران- خیابان انقلاب اسلامی-تقاطع حافظ -شماره۹۵۶- طبقه پنجم- مدیریت امور قراردادها (مناقصات و مزایدات) مراجعه نمایند. تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

-تاکید می‌گردد اسناد مزایده فقط بصورت حضوری و برای اشخاص حقوقی با ارایه معرف‌ نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات  روزنامه رسمی قابل دریافت است.

– این آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار  به چاپ رسیده و هزینه آن به علاوه هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

http://metro.tehran.ir

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز