شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » مستند دیزل لکوموتیو – از ایده تا واقعیت

نحوه ی ساخت موتور دیزل و ایده پردازی اولیه  با زبان اصلی

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز